juli 28, 2019

ChildFriend

Jag stödjer barnhem i Thailand och andra projekt. Skulle fler intressera sig för att hjälpa till skulle vi inte ha de stora skillnader vi har i dag. http://www.childfriend.se Mitt liv går mer eller mindre ut på att förbättra världen – i det stora hela kanske mina bidrag inte gör någon mätbar förändring, men Du som läser just detta kanske också blir intresserad och börjar stödja. I Sverige tycker jag om http://www.viddinsida.nu jag följer dem på Facebook: https://www.facebook.com/viddinsidastockholm/ Jag stödjer också https://www.barncancerfonden.se/ & https://plansverige.org/bli-fadder/ Mitt hjärta bultar hårt för http://www.childfriend.se därför stödjer jag dem.

Fattigdomen är en av grundorsakerna till att barn far illa i världen. Hunger kan driva en människa långt från humana och moraliska värderingar. I Sydostasien finns det föräldrar som är beredda att sälja sina barn…

liten flicka med katt på bilden. Childfriend
May
Läs hennes livsberättelse: http://www.childfriend.com/may

BaanChivitMai

Synen på barn är också olika i olika kulturar. I Sverige säger vi att vi har barnen till låns, medan man i t.ex Thailand säger sig äga ett barn som en egendom. I krisfall kan barnet bli en förhandlingsvara. Vi har träffat på föräldrar i norra Thailand som inför barnen säger att de inte vill ha dem.

Allt detta göra att många barn far illa fysiskt och mår psykiskt dåligt. Under snart 30 års tid har BaanChivitMai funnits i Thailand som en räddningsplanka för hundratals barn. De har med vår hjälp, lyfts bort från den utsatta situationen de befunnit sig i och flyttat in på något av våra hem. Där har de fått kärlek, trygghet, mat och utbildning, något som de inte kunnat få tidigare.

Vi har en vision om att genom ChildFriend kunna sträcka oss ut över Thailands gränser. Barn som är i utsatthet för sex, slaveri och förnedring i de olika länderna i Sydostasien, behöver oss. http://www.childfriend.com/ge-en-gava

Bankgiro: 900-4268

Swish: 123 900 42 68

Telefon: 0733-58 19 84

Epost: info@childfriend.com

Adress:
ChildFriend
Norrängsgatan 25
561 36 Huskvarna

Org. nr: 802478-1505